Foderstat

Att ha rätt foderstat till din häst är A och O för att hästen ska kunna orka prestera och fungera optimalt. Enkelt förklarat kan hästens behov sorteras i fyra ”lådor”, energi, protein, vitaminer och mineraler. Hur mycket varje ”låda” ska fyllas med utgår från forskning där SLU har tagit fram ett kompendium som heter ”Hästens behov och utfodring”.

När jag räknar foderstat fyller jag ”lådan” energi med så mycket grovfoder som behövs för att täcka hästens dagsbehov av energi. Samtidigt fylls de andra tre ”lådorna” på med så mycket protein, vitaminer och mineraler som grovfodret innehåller. Utifrån de här grundvärdena ser jag ifall din häst har behov av något tillskott för att alla fyra ”lådor” ska bli fulla. Det är viktigt att din häst får hela sitt dagsbehov av energi, protein, vitaminer och mineraler täckt genom det foder du ger hästen. Det finns fler faktorer att tänka på (torrsubstans, mängden fibrer, tuggtid, sockervärde m.m.) men kortfattat är det de fyra ”lådorna” som enklast förklarar hästens behov.

Foderstat och beräkningshjälp

Önskar du hjälp att räkna en foderstat, kontakta mig gärna. Glöm inte analysen av grovfodret, det är inte möjligt att med doft och syn avgöra vad ett grovfoder innehåller. Det är kostnadsfritt för kunder att få en anpassad foderstat utifrån din hästs behov och förutsättningar.

Finns du i närområdet (Almunge, öster om Uppsala, med omnejd) åker jag gärna ut och besöker dig och din häst för att få en helhetsbild av er situation och ert behov.

Exempel

Nedan är exempel över hur det kan se ut när en hästägare kontaktar mig och vad jag kan hjälpa till med. Den första bilden är utgångsläget och vad hästen fick i sig per dag. Den andra bilden är efter att jag har korrigerat foderstaten.

Utgångsläge – hästägaren upplevde hästen som slö, att den hade fadd päls och ofta tappskor.
Korrigerad foderstat – här får hästen en balanserad foderstat. Korrigering gjordes med mer grovfoder och tillskott av en välbalanserad mineralblandning och lite mash för magen. Hästen har även fri tillgång till saltsten för att täcka upp den röda stapeln av natrium.