Okategoriserade

Verkligheten för många hästar på sommaren

På grund av rädslan för fång eller fetma tillbringar många hästar sommaren i små jordhagar för att hålla energiintaget nere. Dessa lösningar kan vara det ända rätta med hänsyn till hästens ögonblickliga hälsa, men du som hästägare bör också vara medveten om att intaget av andra näringsämnen också minskar. 

Fång är en fruktad och smärtsam sjukdom som kan drabba alla hästar. Lamellerna i hoven skadas och lossnar från sitt fäste på hovkapseln och hovbenet, vilket är mycket smärtfullt. Fång är ofta en foderrelaterad sjukdom som kan utlösas akut om hästen äter för mycket färskt gräs. Detta sker speciellt på våren men kan också komma smygande under en längre tids problem med övervikt. I båda fallen bör övergången från vinterfodring till sommarbete ske långsamt.

Det nya gräset påverkar under alla omständigheter miljön i hästens magtarmssystem och foderbytet ska därför ske gradvis under 3-4 veckor. Det är svårt att rekommendera hur lång eller kort tid hästar bör spendera på bete de första dagarna, men det bör vara omkring 15-30 minuter om dagen. Om hästen får utspänd mage och tarmsystem, tarmljud upphör eller får koliksymptom bör åtkomsten till det färska gräset begränsas ännu mer och ev. veterinär tillkallas. Alternativt kan en munkorg användas så att hästen kan vara kvar i flocken samtidigt som gräsintaget begränsas. Dessutom är det viktigt att hästen har fyllt sitt magtarmssystem med grovfoder och andra fibrer, t.ex. Irish Mash, under flera timmar innan den släpps ut på färskt gräs.

Hästar anpassar snabbt sina betesrutiner, en häst på ca 550 kg som betar en timme per dygn kommer genomsnitt äta 5 ½ kg färskt gräs. Om den däremot kommer på bete dygnet runt äter den i genomsnitt 1 ½ kg gräs per timme. Under ett dygn kommer hästen äta en större mängd gräs som är fördelat jämnt över en längre tid vilket förebygger överbelastning av tarmsystemet.

På grund av rädslan för fång eller fetma tillbringar många hästar sommaren i små jordhagar för att hålla energiintaget nere. Dessa lösningar kan vara det ända rätta med hänsyn till hästens ögonblickliga hälsa, men du som hästägare måste också vara medveten om att andra näringsämnen också minskar. Det är speciellt de essentiella näringsämnena som hästen inte kan vara utan en längre period utan att det har konsekvenser för hälsan.

Sommarperioden är en tid då hästen fyller upp sina kroppsdepåer som de sedan tär på under vintern. Detta förutsätter att sommarbetet har en stor diversitet, som bör vara rik på både olika grässorter, örter, blommor och andra växter på marken. Dessutom bör jorden vara näringsrik, så hästen har alla förutsättningar för att fylla upp sina kroppsdepåer med både vitaminer och mineraler.

Om hästen inte har möjlighet att få i sig dessa näringsämnen under sommarbetet av den ena eller andra orsaken, bör den fodras efter behov. Får den inte tillräckligt med näringsämnen kan det på sikt utvecklas problem i form av låga blodvärden, klåda, matt päls, hovar som fläker sig eller dåligt immunförsvar.

Om du är tveksam om hur din häst ska fodras under sommaren, är du välkommen att kontakta mig eller Hippolyts foderkonsulenter för individuell rådgivning.